Historie Anna Paulowna

Anna Paulowna was de naam van de gemalin van Koning Willem II. Zij heeft haar naam gegeven aan de polder, ruim 5.000 hectare groot, die tijdens het bewind van haar man in 1845 en 1846 ingedijkt en drooggemalen is op de waardgronden tegenover het toenmalig eiland Wieringen. De Anna Paulownapolder is dus nog betrekkelijk jong. De gemeente Anna Paulowna werd op 1 augustus 1870 ingesteld. Daarvoor behoorde zij tot de gemeente Zijpe. Vanaf 1 januari 2012 is de gemeente Anna Paulowna samen met de gemeenten Wieringen, Wieringermeer en Niedorp gefuseerd tot de gemeente Hollands Kroon.

Oude Veer

Een voormalige stroomgeul, het Oude Veer, uitgeschuurd door eeuwenlange werking van eb en vloed, verdeelt de gemeente in een Oostpolder en een Westpolder. Andere stroomgeulen zijn: Kromme Tocht, Lage Oude Veer, Lotmeer en Amstelmeer. In het Amstelmeer komt nog zeevis voor zoals: bot, garnalen, mosselen.

Veerdienst en tram

Vroeger was er een veerdienst naar Wieringen toen dit nog een eiland was. Er was ook een trammetje die reed van Van Ewijcksluis naar Schagen. Het hoge gebouw van de Zaaizaad en pootgoedtelers Vereniging Anna Paulowna in Van Ewijcksluis herinnert hieraan.

Dijk doorgebroken

In 1916 heeft de Oostpolder en een gedeelte van de Westpolder na een stormvloed onder water gestaan. De dijk was bij de vuilstortplaats doorgebroken. Deze stormvloed, die meerdere delen van de Zuiderzeekust onder water zette, was aanleiding tot het maken van de Afsluitdijk.

Hollands Kroon

De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer vormen per 1 januari 2012 de gemeente Hollands Kroon. De nieuwe gemeente Hollands Kroon heeft 22 dorpskernen, 47.000 inwoners en een oppervlakte van 620 km2. Hollands Kroon is hiermee qua oppervlakte de op drie na grootste gemeente van Nederland.
De voormalige gemeente Anna Paulowna bedraagt 7.881 ha en telt ruim 14.000 inwoners.