Historie Bloemendagen

Hoe krijgen we de toeristen hierheen?

In de polder viel in de jaren vijftig weinig te beleven. In het voorjaar en zomer reden vlak achter de duinen vakantiegangers af en aan. Zo dichtbij en toch veraf, want in de polder kwamen ze praktisch niet. De grote vraag was: Hoe krijgen we die toeristen hierheen? Het toenmalige VVV-bestuur bestaande uit Henk Jonker, Dick op 't Veld, Jan Kortekaas en Koos Onderwater stelden zich die vraag en besloten daarop tot het organiseren van de Bloemendagen.

Hoe is het allemaal begonnen?

In het verleden plaatsten sommige inwoners van Breezand in het voorjaar wel eens een zelfgemaakt bloemstuk in de tuin of strooiden in het gras een aantal figuren. Dit strooien gebeurde dikwijls met tulpenknoppen. Goed beschouwd was dit de eerste aanzet voor de Bloemendagen.
Bloemenmeisjes zorgen voor publiciteitsstunt
Het eerste jaar, in 1953, waren er ongeveer negen deelnemers en allemaal maakten ze een liggend mozaïek. Als publiciteitsstunt reden ze het daarop volgende jaar met zes bloemenmeisjes in een mooie zwarte auto naar de Schager markt. Daar deelden de meisjes, behalve bloemen ook folders met informatie over het bloemengebeuren in de polder uit. Nu kijkt men daar niet vreemd van op, maar vijftig jaar geleden was die stunt het gesprek van de dag.

Van liggend naar staand

Het eerste jaar werkte men nog niet met prijzen. Er was veel aandacht van de pers, vooral van Bert Garthof. Hij heeft in die tijd voor flink wat reclame gezorgd in zijn radioprogramma ‘Weer of geen weer’. Het daarop volgende jaar steeg het aantal deelnemers naar veertig. Steeds meer mensen begonnen de lol van het mozaïeken maken in te zien. Met meer deelnemers kwam er ook meer variatie in de mozaïeken. De liggende mozaïeken werden grotendeels vervangen door staande. Deze werkstukken werden in de winter al gemaakt van kippengaas en stro en later in het voorjaar met trossen hyacinten volgeprikt.

Bloemendagencommissie neemt touwtjes in handen

Na ongeveer vijftien jaar heeft de VVV de touwtjes uit handen gegeven aan de Bloemendagencommissie. Het aantal deelnemers heeft inmiddels de honderd allang overschreden. Behalve mensen uit het vak, doen nu ook veel inwoners mee, die geen velden hyacinten achter hun huis hebben staan. De Bloemendagen kenmerkt zich vooral door saamhorigheid, die er onder de deelnemers heerst.

Hyacinten opslaan

Al ongeveer 25 jaar worden de hyacinten vanuit een centraal punt verdeeld. De hyacinten kwamen dat jaar veel te snel en een goedwillende kweker gaf zijn koelcel in bruikleen. Zo konden de hyacintennagels opgeslagen worden. Enkele jaren waren de weersomstandigheden heel slecht. Toch zijn de Bloemendagen maar een paar keer uitgesteld.

100 Jaar bloembollen

In 2011 is het 100 jaar geleden dat het eerste bloembollenbedrijf zich in de Anna Paulowna-polder vestigde. Een goede reden om de bloembollenteelt in de Anna Paulowna-polder in kaart te brengen. Op de website 100 Jaar bloembollenteelt in Anna Paulowna vindt u veel informatie en foto’s over de bloembollenteelt in de Anna Paulowna-polder. In het verleden, het heden en de toekomst.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel: het gebied van Anna Paulowna/Breezand bekendheid te doen houden en verkrijgen als bloembollenteeltgebied, zulks door het jaarlijks organiseren van de zogenaamde bloemendagen, het (doen) begeleiden van het tot stand komen van de mozaïeken en de personen die deze mozaïeken maken, het organiseren en begeleiden van de activiteiten, welke in verband staan met het vorenstaande, alsmede door alle andere wettige middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.